Склад секції

Колбасін Станіслав ОлександровичКолбасін Станіслав Олександрович Колбасін Станіслав Олександрович старший викладач

Рижкова-Герасимова Ірина АнатоліївнаРижкова-Герасимова Ірина Анатоліївна Рижкова-Герасимова Ірина Анатоліївна доцент

Фастовська  Тамара БорисівнаФастовська  Тамара Борисівна Фастовська Тамара Борисівна кандидат фізико-математичних наук, доцент

Шепельський Дмитро ГеоргійовичШепельський Дмитро Георгійович Шепельський Дмитро Георгійович професор кафедри фундаментальної математики, доктор фізико-математичних наук

Щербина Марія ВолодимирівнаЩербина Марія Володимирівна Щербина Марія Володимирівна професор кафедри фундаментальної математики

Щербина Олексій СергійовичЩербина Олексій Сергійович Щербина Олексій Сергійович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Розклад занять на сьогодні

Фастовська Т.Б.
з 8:30 до 9:50з 10:10 до 11:30з 12:00 до 13:20

Розклад на тиждень

Шепельський Дмитро Георгійович

професор кафедри фундаментальної математики, доктор фізико-математичних наук

Шепельський Дмитро Георгійович, доктор ф.-м. наук, старший науковий співробітник.

Лауреат премії М.В.Остроградського НАН України.

Закінчив Харківський держуніверситет (1985). З 1985 р. навчається і працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна

(ФТІНТ) НАН України (аспірантура 1988-1991, докторантура 2003-2008).

В теперішній час – провідний науковий співробітник ФТІНТ.

Кандидатська дисертація – "Обернені задачі спектральної теорії диференціальних операторів з розривами " (1992, Харків), габілітація – "Contributions ltude de spropriétéspectrales et descattering de la propagation de sondes électromagnétiques" (2000, Париж), докторська дисертація – "Метод задачі Рімана-Гільберта в теорії обернених спектральних задач та нелінійних інтегрованих рівнянь" (2008, Харків).

З 2016 р. працює в Університеті (професор, за сумісництвом).


Наукові інтереси пов'язані з розробкою методу аналітичної факторизації, заснованого на задачі Рімана-Гільберта, для аналізу обернених задач для систем диференціальних рівнянь у випадку складної залежності від спектрального параметру, а також застосуванням цього методу до аналізу початково-крайових задач для нелінійних інтегровних рівнянь, у тому числі, до дослідження асимптотичної поведінки розв’язків таких задач за великим часом.


Автор більш ніж 50 наукових робіт у визнаних міжнародних журналах.
З науковими візитами відвідував університети у Франції (Париж, Калє), США (Нью-Йорк), Італії (Трієст), Австрії (Відень), Греції (Геракліон), Південній Кореї (Сеул).

Веде лекційні курси "Диференціальні рівняння у частинних похідних",

"Спектральна теорія", "Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння".